Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

menu

Jedná se o takzvané formální zdroje, tedy profesionální odbornou pomoc zprostředkovanou prostřednictvím sociálních služeb, zdravotních služeb a komerčních služeb v komunitě.

Odborná pomoc by měla vždy směřovat k tomu, aby osoba v nepříznivé sociální situaci mohla zůstat doma ve svém přirozeném prostředí, a aby byla sociální služba využita až v případě, kdy nedostačují nebo nejsou ostatní zdroje pomoci.

Současným trendem je tzv. sdílená péče – kombinace neformálních a formálních zdrojů, kdy je pomoc rodiny, přátel, sousedů či známých doplněna profesionální odbornou službou.

komerční služby.jpg (102 KB)

Jak postupovat?

 • Pomoc rodiny a komunity by měla být vždy první volbou při hledání pomoci a podpory v péči o seniory, nemocné či osoby se zdravotním postižením.
 • Cílem je zajištění podpory lidem závislým na péči v jejich domácím prostředí, nikoliv řešit jejich nepříznivou situaci umístěním do pobytových služeb.
 • Přáním většiny lidí je zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tzn. doma.
 • Vhodné je, aby se doplňovaly obě formy pomoci, tj. neformální a formální.

Komerční služby v komunitě mohou být např.:

 • senior taxi,
 • dovoz obědů,
 • úklidové služby,
 • prádelny,
 • rozvážku nákupů,
 • doučování.

Kontakty na služby tohoto typu jsou proměnlivé v čase. S jejich nalezením v místě vašeho bydliště mohou pomoci sociální pracovníci v obci.

Sociální pracovníci v obcích

Tito pracovníci jsou často takovým „rozcestníkem“ v obtížné situaci. Jde o odborníky, kteří umí pracovat s nejrůznějšími cílovými skupinami. Například s osobami:

 • které se ocitly v nepříznivé sociální situaci,
 • s různým typem zdravotního postižení,
 • pečujícími o své blízké či jiné osoby,
 • které ztratily přístřeší či se nacházejí v nevyhovujícím bydlení.

Sociální pracovník obce pomáhá klientům řešit nepříznivou sociální situaci komplexně. Může ho navštívit každý občan v tíživé situaci nebo každý, kdo ví o někom ze svého okolí, který pomoc potřebuje. Poskytuje své služby zdarma a může je poskytovat i anonymně.

Od sociálního pracovníka obce můžete například očekávat:

 • osobní setkání na úřadu či jeho návštěvu ve vašem přirozeném prostředí,
 • koordinaci individuálně nastavené pomoci na základě zmapování vašich potřeb,
 • poradenství v sociální oblasti i bytové problematice,
 • pomoc při zprostředkování kontaktů s dalšími zdroji pomoci (sociální služby, odborníci), při navázání spolupráce s dalšími institucemi při řešení problémů,
 • podporu při hospodaření s financemi a pomoc se zajištěním sociálních dávek
 • a mnoho dalšího.

Vzhledem k tomu, že sociální pracovník funguje a pomáhá v terénu, je vhodné si s ním domluvit osobní návštěvu předem, a to telefonicky, nebo mailem. Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete níže. 

Ve větších městech existují samostatná oddělení specializovaná na jednotlivé cílové skupiny, například na osoby ohrožené sociálním vyloučením (s nimi pracují sociální kurátoři) či na rodiny s ohroženými dětmi (s nimi pracují na oddělení sociálně-právní ochrany dětí).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru