Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

menu

Nejprve je třeba zvážit a využít pomoc, která je mi nejblíže.

kdo mi pomůže.jpg (57 KB)

  1. Neformální zdroje

Může se jednat o pomoc ze strany rodiny. K úhradě péče je možné využít příspěvek na péči (žádost se podává u Úřadu práce ČR).

Dále to může být pomoc ze strany přátel, sousedů, známých. Pokud je péče hrazena z příspěvku na péči jedná se o tzv. asistenty sociální péče a musí s nimi být uzavřená písemná smlouva o poskytování pomoci.

Pokud neformální pomoc nestačí nebo není k dispozici, tak nezbývá než hledat pomoc odbornou.

      2. Formální zdroje

Odborná pomoc by měla vždy směřovat k tomu, aby osoba v nepříznivé sociální situaci mohla zůstat doma ve svém přirozeném prostředí, a aby byla sociální služba využita až v případě, kdy nedostačují nebo nejsou ostatní zdroje pomoci.

Jedná se o  profesionální odborná pomoc prostřednictvím sociálních služeb, zdravotních služeb a komerčních služeb v komunitě.

Současným trendem je tzv. sdílená péče = kombinace neformálních a formálních zdrojů, kdy je pomoc rodiny, přátel, sousedů či známých doplněna profesionální odbornou službou.

Jak postupovat:

  • Pomoc rodiny a komunity by měla být vždy první volbou při hledání pomoci a podpory v péči o seniory, nemocné či osoby se zdravotním postižením.
  • Cílem je zajištění podpory lidem závislým na péči v jejich domácím prostředí, nikoliv řešit jejich nepříznivou situaci umístěním do pobytových služeb.
  • Přáním většiny lidí je zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tzn. doma.
  • Vhodné je, aby se doplňovaly obě formy pomoci, tj. neformální a formální.

    3. Ambulantní a terénní služby

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu lidem v situaci, kdy už nedostačují, nebo ne­jsou dostupné jiné zdroje pomoci (přátelé, rodina, komerční služby, sociální práce z obce, zdravotní služby). Pomáhají osobám v nepříznivých životních situacích žít běžným způ­sobem života. Jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak rodinám, a zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Využití sociálních služeb lze kombinovat s ostatními zdroji pomoci.

  • Ambulatní sosciální služby - jedná se o takové sociální služby, za kterými dochází člověk sám, nebo je někým doprovázen, součístí těchto služeb není ubytování.
  • Terénní sociální služby - jsou to služby, které jsou poskytovány zájemci v jeho přirozeném sociálním (domácím) prostředí.

    4. Pobytové sociální služby

Tuto možnost je nejvhodnější využít až v případě, že již není dále možné využít možností neformálních či formálních zdrojů pomoci.  Nebo v případě, že nepříznivou sociální situace Vás či Vašeho blízkého již není možné řešit za pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb.  V případě těchto služeb je osoba ubytovaná v zařízení sociálních služeb.

Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

Vhodnou službu ve Vašem okolí, nebo v okolí, ve kterém se momentálně nacházíte, můžete najít v Elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Na webových stránkách katalogu naleznete:

  • přehled všech druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji s odkazy na další informace,
  • grafický přehled umístění jednotlivých sociálních služeb v kraji,
  • kontakty na další instituce, které se sociální oblastí souvisí.

www.socialnisluzbyzk.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru